wapen fels

wapen fels

Er zijn hier twee onderwerpen te vinden. Als eerste enige resultaten van genealogisch  onderzoek naar de de families Fels, van Veen (2x) en Nurks plus alle daarbij tegengekomen families. Als tweede een voorstel tot een nieuwe jaartelling, niet gebaseerd op de geboorte van Christus, maar op het beginpunt van de moderne mens.

Mies Fels in 18971. Genalogisch onderzoek.
U vindt hier het voorlopige resultaat van een in 2001 begonnen genealogisch onderzoek naar de familie Fels aan vaderskant en de familie van Veen aan moederskant. In het gehele onderzoek kwamen uiteraard nog meer families naar boven, zoals Engberts, Schoonewelle, Sadelaar, de Vos, Jacobsen, Levi, Wolfs, van Gelder, Coltof, Risch, Kuhn enz. Van vier families (Fels, van Veen(1), van Veen(2) en Nurks) zijn inmiddels parentelen gemaakt en van Fels een korte geschiedenis, die via de pagina met de overzichten bekeken kunnen worden.

naar de genealogische overzichten

2. Voorstel tot een nieuwe jaartelling.
Het is eigenlijk vreemd dat we nog steeds een jaartelling gebruiken die gebaseerd is op een aanname uit een bepaalde religie. Het lijkt tijd om onze huidige jaartelling, gebaseerd op Christus' geboorte, te ontdoen van het religieuze nulpunt door dit nulpunt 10.000 jaar verder terugschuiven. We krijgen dan een jaartelling die overzichtelijker wordt en ook praktisch uitvoerbaar is. Tevens wordt het rekenen met de jaartallen rond en voor het jaar 0 eenvoudiger. In deze telling leefde keizer Augustus van 9973 - 10014 i.p.v. 27 v. Chr. - 14 n. Chr.

naar het voorstel tot de nieuwe jaartelling

3. Voorstel tot andere feestdagen.
Het is eigenlijk vreemd dat hoewel bij ons de kerk en staat gescheiden zijn, wij maar 2 officiŽle nationale feestdagen hebben en afgezien van 1 januari, onze vrije dagen bepaald zijn door een religieus verleden. Dat christenen hun feestdagen willen vieren is hun goed recht, maar waarom moeten niet-religieuzen hieraan meedoen? Van sommige van die dagen, zoals Pinksteren, weet vrijwel niemand wat er gevierd wordt. Daarom hier een voorstel om andere feestdagen in te voeren.

naar het voorstel tot de andere feestdagen

Wij houden ons aanbevolen voor extra informatie en op- of aanmerkingen over bovenstaande.
Contact met        

Laatste wijziging: 5 mei 2014